Parę słów o firmie    /   Uprawnienia i certyfikaty

Lista naszych certyfikatów obejmuje między innymi:

 • Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015
 • Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015
 • Certyfikat PN N ISO 18001:2004
 • Certyfikat ASME Desygnator U (dawniej ASME U-Stamp)
 • Certyfikat ASME Desygnator S (dawniej ASME S-Stamp)
 • Certyfikat TÜV CE – Moduł G
 • Certyfikat Zgodności WE – Moduł A1 Dyrektywy 97/23/WE
 • Certyfikat AD 2000-Merkblatt HP 0
 • Certyfikat TÜV DIN EN ISO 3834-2
 • Uprawnienia UDT do wytwarzania stałych zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych zapalnych
 • Uprawnienia UDT do wykonywania napraw stałych zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych do gazów oraz cieczy, kotłów parowych i wodnych oraz kotłów z organicznymi nośnikami ciepła
 • Uprawnienia UDT do modernizacji stałych zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych do gazów oraz cieczy
 • Uprawnienia UDT do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • Uprawnienia UDT do wytwarzania w zakresie montażu stałych zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych zapalnych

Nasz system kontroli jakości dostosowany jest do wymagań kontraktorów takich, jak:

 • Agip
 • Air Liquide
 • Fluor
 • PKN Orlen S.A.
 • Statoil
 • Total

W ramach wytwarzania, montaży, modernizacji oraz remontów wszelkiego rodzaju aparatury ciśnieniowej, współpracujemy z wiodącymi Jednostkami Notyfikowanymi jak np.:

 • UDT (Urząd Dozoru Technicznego)
 • TÜV (Technischer Überwachungsverein)
 • ABS (American Bureau of Shipping) 
 • DNV (Det Norske Veritas)
 • BV (Bureau Veritas)
 • GL (Germanischer Lloyd) 
 • LR (Lloyd's Register)