Parę słów o firmie    /   Polityka jakości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Jakością, Ochroną środowiska oraz Bezpieczeństwem Pracy P.U.T. IZOTECHNIK Sp. z o.o.

P.U.T. IZOTECHNIK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie produkcji urządzeń ciśnieniowych dla przemysłu rafineryjnego, spożywczego, farmacji oraz przemysłu stoczniowego na najwyższym poziomie jakościowym, respektując przepisy prawne i inne specyficzne wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy.

W trosce o pełną satysfakcję naszych klientów oferujemy produkty o najwyższej jakości, posiadające wysoką funkcjonalność i korzystną cenę, dbając jednocześnie o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pracowników na stanowiskach pracy.

NASZĄ POLITYKĘ REALIZUJEMY PODEJMUJĄC NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

  1. Ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości i konkurencyjności naszych wyrobów oraz sposobów ich wytwarzania.
  2. Stały monitoring oczekiwań i wymagań naszych Klientów.
  3. Rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy z dostawcami w celu polepszenia jakości oferowanych wyrobów i usług.
  4. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez odpowiedni system edukacyjny oraz szkolenia ukierunkowane na jakość, znaczenie zagadnień środowiskowych oraz aktywizujące ich do działań na rzecz poprawy warunków pracy.
  5. Stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.
  6. Podejmowanie aktywnych działań na rzecz stałego ograniczania zanieczyszczania środowiska.

Zarząd P.U.T. „IZOTECHNIK” Sp. z o.o. zapewnia zasoby i środki niezbędne do wdrożenia i funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zapewnia, że polityka jest zrozumiała, wdrożona, utrzymywana i zakomunikowana we wszystkich obszarach organizacji.

Ponadto Zarząd zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia efektywności i skuteczności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarzadzania. 

Powyższe działania prowadzimy w sposób zorganizowany w oparciu o standardy norm:
PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001.