Wybrane Realizacje    /   Terminal LNG i Zbiornik Magazynowy LNG – Projekt Kollsnes II

Klient: Hamworthy Gas System AS (Wärtsilä Corporation) / Norwegia

Klient finalny: Gasnor AS / Norwegia

Rok wykonania: 2006-2007

Miejsce: Kollsnes / Norwegia

Zakres prac: Wykonanie w formule “pod klucz” zbiornika magazynowego skroplonego gazu ziemnego LNG oraz kompletacja instalacji skraplania gazu ziemnego, w tym:

 • Projekt mechaniczny,
 • Prefabrykacja elementów zbiornika magazynowego LNG V=4000m3, systemów rurociągów oraz podparć,
 • Montaż zbiornika LNG wraz z izolacją przy użyciu szkła komórkowego oraz perlitu, pasywacją i trawieniem płaszcza zbiornika, odbiorami końcowymi oraz asystą przy rozruchu,
 • Montaż systemów rurociągów oraz podparć, w tym:
  • czyszczenie rurociągów gazowych,
  • próby ciśnieniowe,
  • próby szczelności,
  • odbiory końcowe,
  • asysta przy rozruchu systemów rurociągowych.
 • Montaż aparatów I elementów wyposażenia Wytwórni LNG (skidów, konstrukcji wsporczych i pomocniczych, kompresorów, cold-box’u, itd.),
 • Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja zimnochronna,
 • Odbiory końcowe całej instalacji i asysta przy rozruchu.

Materiały: SS – 304; SS - 316L, CS - SA333Gr6 

Ciśnienia robocze: 2 ÷ 200 bar