Wybrane Realizacje    /   Instalacje Procesowe – PMG Wierzchowice

Klient: Plynostav Pardubice Holding AS / Czechy

Klient Finalny: PGNiG S.A. / Polska

Rok Wykonywania: 2010-2011

Miejsce: Wierzchowice / Polska

Zakres Prac: Wykonanie w formule “pod klucz” 7 Instalacji Procesowych w ramach projektu PMG Wierzchowice w Polsce, w tym:

 • Instalacja azotu (Obiekt 920),
 • Instalacja metanolu i biocydu (Obiekt 950);
 • Instalacja zatłaczania wód złożowych (Obiekt 960),  
 • Kolumna wydmuchowa (Obiekt 980),
 • Instalacja ścieków technologicznych (Obiekt 990),  
 • Instalacja odgazowania ścieków technologicznych (Obiekt 880)
 • Instalacja odgazowywania wody złożowej (Obiekt 890).

Zakres Prac:

 • Projekt mechaniczny aparatów I urządzeń;
 • Prefabrykacja elementów Instalacji Procesowych (zbiorników procesowych, zbiorników magazynowych, systemów rurociągów, konstrukcji wsporczych, itp.) w Płocku;
 • Montaż wszystkich 7 Instalacji na terenie budowy;
 • Dobór, zakup i montaż urządzeń AKPiA;
 • Dobór, zakup i montaż urządzeń branży elektrycznej;
 • Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne;
 • Nadanie znaku “CE”;
 • Przeprowadzenie Odbiorów Końcowych wszystkich 7 instalacji;
 • Asysta przy rozruchu.

Materiały: SS – 304, 316L, CS – P265GH, P275NL1, L360NB, L290NB

Ciśnienia robocze: 2 ÷ 350 bar