Wybrane Realizacje    /   Osuszacz Krzemionki – Projekt Silvia I

Klient: La Toscana Impianti Srl./ Italy

Klient Finalny: Solvay Advanced Silicas 

Rok Wykonywania: 2013-2014

Miejsce: Włocławek / Polska

Zakres Prac: Wykonanie w formule “pod klucz” Osuszacza Krzemionki F-64000 dla Wytwórni Krzemionki we Włocławku, w tym:

  • Prefabrykacja elementów Osuszacza Krzemionki F-64000 na terenie zakładu w Płocku
  • Transport sprefabrykowanych elementów do Włocławka
  • Montaż Osuszacza Krzemionki F-64000 na terenie budowy we Włocławku (Ø=10500mm, H=31500mm, Masa=70Ton)
  • Operacja podnoszenia osuszacza na konstrukcję wsporczą
  • Prefabrykacja i montaż orurowania łączącego (Hot Air Duct)
  • Badania i testy
  • Asysta przy rozruchu

Materiały: SS-304L, 153MA