Wybrane Realizacje    /   Modernizacja Systemu Rurociągów – Projekt Hydrokraking

Klient: PKN ORLEN S.A. / Polska

Klient Finalny: PKN ORLEN S.A. / Polska

Rok Wykonywania: 2014

Miejsce: Płock / Polska

Zakres Prac: Wymiana systemów rurociągów wysokiego ciśnienia na Instalacji Hydrokrakingu w rafinerii PKN Orlen SA w Płocku, w tym:

 • Technologie Spawalnicze (WPS, WPQR)
 • Prefabrykacja
 • Obróbka cieplna
 • Badania NDT
 • Zatwierdzenie w UDT
 • Transport w miejsce montażu
 • Demontaż starego orurowania
 • Montaż sprefabrykowanych rurociągów
 • Izolacja,
 • Przeprowadzenie prób ciśnieniowych
 • Asysta przy rozruchu instalacji

Materiał: Inconnel – Alloy 625

Ciśn. próby: 230 Bar

Masa: 60 000 kg