Wybrane Realizacje    /   Kompletacja Instalacji – Silvia I

Klient: Solvay Advanced Silicas 

Klient Finalny: Solvay Advanced Silicas 

Rok Wykonywania: 2014

Miejsce: Włocławek / Polska

Zakres Prac: Generalne Wykonawstwo części mechanicznej (systemy rurociągów, aparatura ciśnieniowa, wyposażenie)  Wytwórni Krzemionki we Włocławku na terenie ANWIL S.A., w tym:

 • Prefabrykacja systemów rurociągowych w Płocku
  • liczba calostyków – 40 000
  • masa całk. – 150 ton
  • długość całk. – 11 900 m
 • Prefabrykacja aparatów ciśnieniowych (7 szt.) oraz zbiorników magazynowych (2 szt.)

 • Montaż zbiorników magazynowych na terenie instalacji

 • Montaż zbiorników ciśnieniowych na terenie instalacji

 • Montaż systemów orurowania na terenie instalacji

 • Montaż podpór i zamocowań (ok. 40 ton)

 • Badania, próby i odbiory

 • Inżynieria powierzchni

 • Izolacja

 • Montaż wyposażenia rurociągów (zawory, zasuwy, itp.)

 • Montaż wyposażenia instalacji (pompy, aparaty ciśnieniowe, itp.) 

 • Testy funkcjonalne i asysta przy rozruchu

Materiały: CS, SS - 304L, 316L, Orurowanie FRP, Orurowanie PE